A SECRET WEAPON FOR کارشناسی خودرو

A Secret Weapon For کارشناسی خودرو

A Secret Weapon For کارشناسی خودرو

Blog Article

تعویض قطعات بدنه خودرو در ایران مرسوم نیست اما درکشورهای خارجی امری مهم شناخته می‌شود. زیرا آن‌ها معتقدند سلامت و استحکام قطعات تازه تعویض، زیاد خواهد بود.

چگونه برای ماشین صفر کیلومتر خود بیمه بدنه بخریم؟ پوشش های بیمه بدنه خودرو صفر را در این مقاله بخوانید.

اگر خریدار خودرو هستید، بهتر است پیش از اقدام به معامله، برگ سلامت ماشین را که توسط کارشناس خودرو تهیه شده، مورد بررسی قرار دهید.

کارشناسان کارنامه با شما تماس می‌گیرند و پس از تأیید نشانی و شرایط کارشناسی، کارشناس به محل شما اعزام می‌شود.

معاینه فنی ماشین، یک الزام برای خودروهایی است که حداقل ۴ سال از عمر آن‌ها می‌گذرد. این فرایند با هدف بررسی خودرو از لحاظ داشتن استانداردهای تعیین‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی صورت می‌گیرد.

محیط مناسب، نقش بسزایی در صحت و دقت کارشناسی خودرو کارکرده دارد. بهترین محل برای کارشناسی خودرو، مکان باز با دما و نور کافی است.

پس از اینکه مراحل کارشناسی حضوری خودرو توسط کارشناس خودرو آنلاین انجام شد، یک گزارش جامع از کارشناسی آنلاین خودرو به شما تحویل داده می‌شود.

سنجش ضربه‌خوردگی و آسیب‌دیدگی ستون و شاسی خودرو به مهارت احتیاج دارد. خودروهایی که ستون و شاسی آن‌ها آسیب‌دیده، به‌شدت ناامن و به مراتب ارزان‌تر از خودروهای دست دوم معمولی است.

انتخاب خودرو ... انتخاب سال ساخت ... انتخاب جزئیات مدل ...

قیمت گذاری خودرو شما کارکرد، وضعیت رنگ و وضعیت شاسی و فنی خودرو و بیمه و تخفیف بیمه و وضعیت لاستیک و وضعیت خوردگی های بدنه و... ارتباط کاملا مستقیمی دارند.

کارشناسان فنی همراه‌مکانیک گواهی‌نامه معتبرترین آموزشگاه‌های خودرویی را کارشناسی ماشین دریافت کرده و در همراه‌مکانیک هم دوره می‌بینند.

لازم به ذکر است که این دستگاه بیشتر در تشخیص سلامت کیسه‌های هوا و سیستم ایمنی خودرو کاربرد دارد تا تشخیص عیوب موتوری.

کارشناسان همراه مکانیک با متصل کردن دستگاه دیاگ به خودرو، تمامی خطاها و ایرادهای آن را به‌طور کامل بررسی می‌کنند،.

به طور کلی کارشناسان فنی در سنجش رنگ‌خوردگی خودرو، از ۵ قانون و راهکار اصلی پیروی می‌کنند.

Report this page